Pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen.

Témata konference
Lékařská sekce

Dětská sekundární osteoporóza – správná interpretace hodnot DXA, nové guidelines suplementace vápníkem a vitaminem D.

Zobrazovací metody – indikace v osteologii a představa mezioborové spolupráce.

Nefrologický pacient a osteoporóza, nová role DXA a TBS v posuzování diagnostiky i monitoringu léčby                   

Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza, zkušenosti s kombinovanou terapií, možné komplikace.  
Revmatologické onemocnění a jejich vliv na skelet – můžeme odlišit vliv onemocnění a použitého léku?
Ochrana kloubů a chondroprotektiva, nesteroidní antirevmatika, kombinace.    

Sekundární osteoporózy při nádorovém onemocnění, změny metabolismu a spolupráce osteologa a onkologa. Léčba bolesti u osteoporotických zlomenin a degenerativních i onkologických onemocnění.        

Hraniční indikace pro léčbu osteoporózy a personifikovaná medicína. Nezbytné nebo vhodné indikace teriparatidu, které jsou mimo indikační kritéria nebo off label.                

Lokální osteoporóza a imobilizační osteoporóza – medikace, přístupy, prevence po zlomenině. Hyperkalciurie

Medikací vyvolaná osteonekróza čelisti je edukace dostatečná?                       

Kontraindikace antiosteoporotických léčiv a drug induced osteoporosis.

Novinky v právních aspektech poskytování zdravotní péče.
Pojištění odpovědnosti lékařů a nové způsoby odškodnění, míra spoluúčasti na plnění, odpovědnost při léčbě off label nebo nechválených indikací ZP.                    

Diferenciální diagnostika bolestí páteře a odlišení bolesti u kompresivních zlomenin a odlišnosti prevence, léčby i rehabilitace.

Rehabilitace a fyzioterapie v průběhu léčení komplikací osteoporózy u vzácnějších chorob. Psychologické aspekty osteoporotických pacientů a vztah k lékaři.   

Interní medicína, revmatologie, ortopedie, neurologie, endokrinologie, gynekologie mezioborová spolupráce u  sarkopenie a frailty syndromu.
Které obory a jak se budou podílet na komplexní péči?         Kulatý stůl    

Vápník a vitamin D optimalizace dávek z hlediska kardiologa, neurologa, osteologa.
Role vitaminu K2.
           

Otevřené – resp. neuzavřené případy umíme se přiznat a vzájemně se poradit?           

Fracture Liaison Servis (FLS) praktická realizace  - jak jsme na tom po 2 letech.  

Výživa u sekundární osteoporózy u nefrologických, diabetologických a onkologických pacientů.

Nelékařská sekce
Varia
Denzitometrický kurz

O zařazení příspěvku do programu konference a formě prezentace rozhoduje programový výbor konference.

Abstrakta
Abstrakta přednášek zasílejte jako přílohu v přihlášce nejpozději do 29.2.2020 a to ve formátech doc či pdf. V případě jiných formátů nebudou abstrakta uvedena v tištěné podobě.

V souboru používejte písmo Times New Roman ve velikosti 11 bodů pro celý text abstraktu.
Pod nadpis napište jméno(a) autora(ů) a příslušnost k dané instituci(ím). Použijte následující strukturu.

  • celé příjmení a jméno (jednotlivá jména oddělujte čárkami)
  • příslušnost k dané instituci(ím): Oddělení, Instituce, Město, země (jednotlivé instituce oddělujte středníky) - instituce napište kurzívou

Rozsah abstraktu: max. 3600 znaků včetně mezer.

Pro přihlášku je za aktivního považován vždy pouze hlavní autor.

Pokud máte specifické požadavky, kontaktujte organizátory konference kancelar@hillaryconsulting.com.

Postery
Postery budou rozmístěny v prostorách konání konference. Prosíme o dodání posteru ve formátu max. 1200 x 800 mm(výška x šířka).