Pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen.

O zařazení příspěvku do programu konference a formě prezentace rozhoduje programový výbor konference.

Abstrakta
Abstrakta přednášek zasílejte jako přílohu v přihlášce nejpozději do 25.2.2018 - prodlouženo do 11.3.2018 a to ve formátech doc či pdf. V případě jiných formátů nebudou abstrakta uvedena v tištěné podobě.

V souboru používejte písmo Times New Roman ve velikosti 11 bodů pro celý text abstraktu.
Pod nadpis napište jméno(a) autora(ů) a příslušnost k dané instituci(ím). Použijte následující strukturu.

  • celé příjmení a jméno (jednotlivá jména oddělujte čárkami)
  • příslušnost k dané instituci(ím): Oddělení, Instituce, Město, země (jednotlivé instituce oddělujte středníky) - instituce napište kurzívou

Rozsah abstraktu: max. 3600 znaků včetně mezer.

Pro přihlášku je za aktivního považován vždy pouze hlavní autor.

Pokud máte specifické požadavky, kontaktujte organizátory konference kancelar@hillaryconsulting.com.

Postery
Postery budou rozmístěny v prostorách konání konference. Prosíme o dodání posteru ve formátu max. 1200 x 800 mm(výška x šířka).