Úvod

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, z.s. 

Vás zve na

XIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA 

Plzeň    17.4. – 18.4.2020 

Kongresové centrum Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31 
320 04 Plzeň
GPS: 49°43'15.13"N,13°22'15.98"E

Důležitá data
do 31.1.2020              - zvýhodněná přihláška k aktivní účasti vč. dodání abstrakt
do 29.2.2020              - přihláška k aktivní účasti vč. dodání abstrakt
do 10.3.2020              - zvýhodněná přihláška k pasivní účasti
do 14.4.2020              - přihláška k pasivní účasti
od 15.4.2020              - je možno se přihlásit při registraci v dny konání konference
17.4. – 18.4.2020       - konání konference
17.4.2020 od 20:00    - společenský večer (není součástí konference) - vstupné 600,-Kč

Témata konference
Lékařská sekce

Dětská sekundární osteoporóza – správná interpretace hodnot DXA, nové guidelines suplementace vápníkem a vitaminem D.

Zobrazovací metody – indikace v osteologii a představa mezioborové spolupráce.

Nefrologický pacient a osteoporóza, nová role DXA a TBS v posuzování diagnostiky i monitoringu léčby                   

Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza, zkušenosti s kombinovanou terapií, možné komplikace.  
Revmatologické onemocnění a jejich vliv na skelet – můžeme odlišit vliv onemocnění a použitého léku?
Ochrana kloubů a chondroprotektiva, nesteroidní antirevmatika, kombinace.    

Sekundární osteoporózy při nádorovém onemocnění, změny metabolismu a spolupráce osteologa a onkologa. Léčba bolesti u osteoporotických zlomenin a degenerativních i onkologických onemocnění.        

Hraniční indikace pro léčbu osteoporózy a personifikovaná medicína. Nezbytné nebo vhodné indikace teriparatidu, které jsou mimo indikační kritéria nebo off label.                

Lokální osteoporóza a imobilizační osteoporóza – medikace, přístupy, prevence po zlomenině. Hyperkalciurie

 Medikací vyvolaná osteonekróza čelisti je edukace dostatečná?                       

Kontraindikace antiosteoporotických léčiv a drug induced osteoporosis.

Novinky v právních aspektech poskytování zdravotní péče.
Pojištění odpovědnosti lékařů a nové způsoby odškodnění, míra spoluúčasti na plnění, odpovědnost při léčbě off label nebo nechválených indikací ZP.                    

Diferenciální diagnostika bolestí páteře a odlišení bolesti u kompresivních zlomenin a odlišnosti prevence, léčby i rehabilitace.

Rehabilitace a fyzioterapie v průběhu léčení komplikací osteoporózy u vzácnějších chorob. Psychologické aspekty osteoporotických pacientů a vztah k lékaři.   

Interní medicína, revmatologie, ortopedie, neurologie, endokrinologie, gynekologie mezioborová spolupráce u  sarkopenie a frailty syndromu.
Které obory a jak se budou podílet na komplexní péči?         Kulatý stůl    

Vápník a vitamin D optimalizace dávek z hlediska kardiologa, neurologa, osteologa.
Role vitaminu K2.
           

Otevřené – resp. neuzavřené případy umíme se přiznat a vzájemně se poradit?           

Fracture Liaison Servis (FLS) praktická realizace  - jak jsme na tom po 2 letech.  

Výživa u sekundární osteoporózy u nefrologických, diabetologických a onkologických pacientů.

 

Nelékařská sekce

Varia

Denzitometrický kurz

Odborné informace
doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Organizační zajištění
Hillary consulting s.r.o.

 

 

Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK. Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.