Časový harmonogram konference

Čtvrtek 5.4.2018
16:00 - 20:00 registrace účastníků
16:00 instalace prezentačních stánků
19:00 schůze výboru SMOS
Pátek 6.4.2018
7:00 - 9:00 instalace prezentačních stánků
7:30 - 17:30 registrace účastníků
9:45 zahájení konference
10:00 - 18:00 odborný program
12:10 - 13:00 oběd
14:00 - 17:00 odborný program  NELZP
18:00 - 19:00 Plenární schůze SMOS - vyhlášení výsledků voleb
20:00 společenský večer 
Sobota 7.4.2018
7:30 - 10:00 registrace účastníků
8:00 - 13:20 odborný program 
10:00 - 14:30 vydávání potvrzení o účasti
11:10 - 13:20 Kulatý stůl - FLS - 1.  setkání   zájemců  a řešitelů  projektů
Osteo-sekundární prevence osteoporotických zlomenin
13:20 závěrečné slovo
13:30 oběd
14:00 demontáž prezentačních stánků